image banner
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tại Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số năm 2022
Số ký hiệu văn bản 720/TB-VPUBND
Ngày ban hành 06/06/2023
Ngày hiệu lực 06/06/2023
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tại Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm