Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (ngày 22.6.2023)
Số ký hiệu văn bản 89/TB-SYT
Ngày ban hành 22/06/2023
Ngày hiệu lực 22/06/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (ngày 22.6.2023)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm