image banner
Thông báo về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn cơ sở
Số ký hiệu văn bản 99/TB-SGTVT
Ngày ban hành 30/06/2023
Ngày hiệu lực 30/06/2023
Trích yếu nội dung Thông báo về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn cơ sở
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giao thông vận tải
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm