image banner
Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kể từ ngày 29/6/2023
Số ký hiệu văn bản 92/TB-SYT
Ngày ban hành 29/06/2023
Ngày hiệu lực 29/06/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kể từ ngày 29/6/2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm