image banner
Thông báo cấp độ dịchCovid-19trên địa bàn tỉnh Đắk Nôngđến ngày 06/7/2023
Số ký hiệu văn bản 104/TB-SYT
Ngày ban hành 07/07/2023
Ngày hiệu lực 07/07/2023
Trích yếu nội dung Thông báo cấp độ dịchCovid-19trên địa bàn tỉnh Đắk Nôngđến ngày 06/7/2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm