image banner
Thông báo về việc thay đổi mức thu phí, lệ phí đối với phí thẩm định Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và phí thẩm định cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch theo Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Số ký hiệu văn bản 52/TB-SVHTTDL
Ngày ban hành 11/07/2023
Ngày hiệu lực 11/07/2023
Trích yếu nội dung Thông báo về việc thay đổi mức thu phí, lệ phí đối với phí thẩm định Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và phí thẩm định cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch theo Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thể thao và Du lịch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm