image banner
Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến nhày 13/7/2023
Số ký hiệu văn bản 108/TB-SYT
Ngày ban hành 13/07/2023
Ngày hiệu lực 13/07/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến nhày 13/7/2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm