image banner
Triển khai thực hiện Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai thác khoáng sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số ký hiệu văn bản 3982/UBND-NN-TNMT
Ngày ban hành 17/07/2023
Ngày hiệu lực 17/07/2023
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai thác khoáng sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Trọng Yên
Tài liệu đính kèm