Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (thời điểm ngày 20/7/2023)
Số ký hiệu văn bản 110/TB-SYT
Ngày ban hành 20/07/2023
Ngày hiệu lực 20/07/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (thời điểm ngày 20/7/2023)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm