image banner
Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
Số ký hiệu văn bản 2646/TT-TTTKQH
Ngày ban hành 19/07/2023
Ngày hiệu lực 19/07/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Văn bản QPPL Trung ương
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm