Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 19 tháng 7 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 940/TB-VPUBND
Ngày ban hành 26/07/2023
Ngày hiệu lực 26/07/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 19 tháng 7 năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm