Thông báo đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2024
Số ký hiệu văn bản 123/TB-SKHCN
Ngày ban hành 27/07/2023
Ngày hiệu lực 27/07/2023
Trích yếu nội dung Thông báo đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2024
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khoa học công nghệ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm