Thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (thời điểm ngày 03.8.2023)
Số ký hiệu văn bản 120/TB-SYT
Ngày ban hành 03/08/2023
Ngày hiệu lực 03/08/2023
Trích yếu nội dung Thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (thời điểm ngày 03.8.2023)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm