Thông báo Kết luận của đồng chí Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Hội nghị trực tuyến công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 984/TB-UBND
Ngày ban hành 04/08/2023
Ngày hiệu lực 04/08/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Hội nghị trực tuyến công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm