Kết luận của đồng chí Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại cuộc họp ngày 05 tháng 8 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 985 /TB-VPUBND
Ngày ban hành 05/08/2023
Ngày hiệu lực 05/08/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại cuộc họp ngày 05 tháng 8 năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm