Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 10 tháng 8 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1025/TB-VPUBND
Ngày ban hành 16/08/2023
Ngày hiệu lực 16/08/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 10 tháng 8 năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm