image banner
Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (ngày 15 tháng 8 năm 2023)
Số ký hiệu văn bản 1039/TB-VPUBND
Ngày ban hành 17/08/2023
Ngày hiệu lực 17/08/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (ngày 15 tháng 8 năm 2023)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm