THÔNG BÁO Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (24/8/2023)
Số ký hiệu văn bản 132/TB-SYT
Ngày ban hành 24/08/2023
Ngày hiệu lực 24/08/2023
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (24/8/2023)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm