THÔNG BÁO Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (14.9.2023)
Số ký hiệu văn bản 142/TB-SYT
Ngày ban hành 14/09/2023
Ngày hiệu lực 14/09/2023
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (14.9.2023)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm