Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1174/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/09/2023
Ngày hiệu lực 15/09/2023
Trích yếu nội dung Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Hồ Văn Mười
Tài liệu đính kèm