Điều chỉnh nội dung Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt trữ lượng báo cáo kết quả thăm dò đá xây dựng, mỏ đá Bazan Bon Pinao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp
Số ký hiệu văn bản 1179/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/09/2023
Ngày hiệu lực 15/09/2023
Trích yếu nội dung Điều chỉnh nội dung Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt trữ lượng báo cáo kết quả thăm dò đá xây dựng, mỏ đá Bazan Bon Pinao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
Người ký duyệt Lê Trọng Yên
Tài liệu đính kèm