Triển khai thực hiện Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu văn bản 5450/UBND-KT
Ngày ban hành 18/09/2023
Ngày hiệu lực 18/09/2023
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Văn Chiến
Tài liệu đính kèm