TB Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Tiểu ban Nội dung và Tuyên truyền
Số ký hiệu văn bản 1181/VPUBND-KGVX
Ngày ban hành 20/09/2023
Ngày hiệu lực 20/09/2023
Trích yếu nội dung TB Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Tiểu ban Nội dung và Tuyên truyền
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm