image banner
Triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Thông báo số 372/TB-VPCP ngày 11/9/2023
Số ký hiệu văn bản 5584/UBND-NC
Ngày ban hành 22/09/2023
Ngày hiệu lực 22/09/2023
Trích yếu nội dung Triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Thông báo số 372/TB-VPCP ngày 11/9/2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lê Văn Chiến
Tài liệu đính kèm