Kết luận của đồng chí Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1255/TB-VPUBND
Ngày ban hành 03/10/2023
Ngày hiệu lực 03/10/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chương trình mục tiêu quốc gia
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm