Về việc bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị không còn phù hợp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành
Số ký hiệu văn bản 28/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/10/2023
Ngày hiệu lực 15/10/2023
Trích yếu nội dung Về việc bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị không còn phù hợp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm