Thay đổi cách thức thi tại Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành
Số ký hiệu văn bản 1369/CV-BTC
Ngày ban hành 05/10/2023
Ngày hiệu lực 05/10/2023
Trích yếu nội dung Thay đổi cách thức thi tại Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm