Giao chỉ tiêu và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023-2024
Số ký hiệu văn bản 650/KH-UBND
Ngày ban hành 06/10/2023
Ngày hiệu lực 06/10/2023
Trích yếu nội dung Giao chỉ tiêu và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023-2024
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Người ký duyệt Lê Văn Chiến
Tài liệu đính kèm