Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Tổ chức cho vay vốn KfW về triển khai các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (ngày 11 tháng 10 năm 2023)
Số ký hiệu văn bản 1307/TB-VPUBND
Ngày ban hành 13/10/2023
Ngày hiệu lực 13/10/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Tổ chức cho vay vốn KfW về triển khai các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (ngày 11 tháng 10 năm 2023)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm