THÔNG BÁO Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (NGÀY 19/10/2023)
Số ký hiệu văn bản 159/TB-SYT
Ngày ban hành 19/10/2023
Ngày hiệu lực 19/10/2023
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (NGÀY 19/10/2023)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm