Thông báo về việc tham gia lập Đề cương và dự toán dự án: "Kiểm kê tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn đến năm 2025
Số ký hiệu văn bản 275/TB-STNMT
Ngày ban hành 25/10/2023
Ngày hiệu lực 25/10/2023
Trích yếu nội dung Thông báo về việc tham gia lập Đề cương và dự toán dự án: "Kiểm kê tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn đến năm 2025
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm