THÔNG BÁO - Về việc tiếp nhận hồ sơ xét công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2023
Số ký hiệu văn bản 174/TB-SKHCN
Ngày ban hành 27/10/2023
Ngày hiệu lực 27/10/2023
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO - Về việc tiếp nhận hồ sơ xét công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khoa học công nghệ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm