THÔNG BÁO Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (02/11/2023)
Số ký hiệu văn bản 170/TB-SYT
Ngày ban hành 02/11/2023
Ngày hiệu lực 02/11/2012
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (02/11/2023)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm