Thông báo kết quả Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành
Số ký hiệu văn bản 6610/CV-BTC
Ngày ban hành 01/11/2023
Ngày hiệu lực 01/11/1998
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm