Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 02 tháng 11 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1433/TB-VPUBND
Ngày ban hành 07/11/2023
Ngày hiệu lực 07/11/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 02 tháng 11 năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm