THÔNG BÁO - Triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị sự nghiệp của Đảng tỉnh Đắk Nông năm 2023
Số ký hiệu văn bản 02-TB/HĐ
Ngày ban hành 16/11/2023
Ngày hiệu lực 16/11/2023
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO - Triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị sự nghiệp của Đảng tỉnh Đắk Nông năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm