Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ trực tuyến về thiên tai và công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Số ký hiệu văn bản 1585/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/11/2023
Ngày hiệu lực 22/11/2023
Trích yếu nội dung Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ trực tuyến về thiên tai và công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông tin đấu thầu
Người ký duyệt Lê Trọng Yên
Tài liệu đính kèm