Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân năm 2023
Số ký hiệu văn bản 73/TB-UBND
Ngày ban hành 26/11/2023
Ngày hiệu lực 26/11/2023
Trích yếu nội dung Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm