THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban UBND tỉnh tuần 48 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1576/TB-VPUBND
Ngày ban hành 29/11/2023
Ngày hiệu lực 29/11/2023
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban UBND tỉnh tuần 48 năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm