Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với Tổng công ty Phát điện 1 về việc xử lý các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định canh dự án thủy điện Đồng Nai 3 (ngày 29 tháng 11 năm 2023)
Số ký hiệu văn bản 1606/TB-VPUBND
Ngày ban hành 04/12/2023
Ngày hiệu lực 04/12/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với Tổng công ty Phát điện 1 về việc xử lý các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định canh dự án thủy điện Đồng Nai 3 (ngày 29 tháng 11 năm 2023)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm