THÔNG BÁO Kết quả Kỳ 2 Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Địa danh, xác thực điện tử và Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Số ký hiệu văn bản 02/TB-BTC
Ngày ban hành 03/01/2024
Ngày hiệu lực 03/01/2024
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Kết quả Kỳ 2 Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Địa danh, xác thực điện tử và Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm