Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Tài nguyên và Môi trường (ngày 04 tháng 01 năm 2024)
Số ký hiệu văn bản 30/TB-VPUBND
Ngày ban hành 09/01/2024
Ngày hiệu lực 09/01/2024
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Tài nguyên và Môi trường (ngày 04 tháng 01 năm 2024)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm