Thông báo danh sách các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ" Vì người nghèo" tỉnh năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 140/TB-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 11/01/2024
Ngày hiệu lực 11/01/2024
Trích yếu nội dung Thông báo danh sách các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ" Vì người nghèo" tỉnh năm 2023.
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm