Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số ký hiệu văn bản 82 /TB-VPUNBD
Ngày ban hành 22/01/2024
Ngày hiệu lực 22/01/2024
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm