Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với Tổng Công ty Điện lực miền Trung về các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (ngày 22 tháng 02 năm 2024)
Số ký hiệu văn bản 200 /TB-VPUBND
Ngày ban hành 27/02/2024
Ngày hiệu lực 27/02/2024
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với Tổng Công ty Điện lực miền Trung về các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (ngày 22 tháng 02 năm 2024)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm