THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh, xác thực điện tử và Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông - Kỳ 5
Số ký hiệu văn bản 18 /TB-BTC
Ngày ban hành 04/03/2024
Ngày hiệu lực 04/03/2024
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh, xác thực điện tử và Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông - Kỳ 5
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm