Kết luận buổi làm việc của đồng chí Lê Trọng Yên - TUV, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác thành lập theo Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 (Tổ 333) với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Song về các dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn TH đề xuất trên địa bàn huyện Đắk Song (ngày 13 tháng 3 năm 2024)
Số ký hiệu văn bản 333/ TB - VPUBND
Ngày ban hành 20/03/2024
Ngày hiệu lực 20/03/2024
Trích yếu nội dung Kết luận buổi làm việc của đồng chí Lê Trọng Yên - TUV, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác thành lập theo Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 (Tổ 333) với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Song về các dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn TH đề xuất trên địa bàn huyện Đắk Song (ngày 13 tháng 3 năm 2024)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm