Kết quả Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Định danh, xác thực điện tử và Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông - Kỳ 8 và toàn Cuộc thi
Số ký hiệu văn bản 27 /TB-BTC
Ngày ban hành 28/03/2024
Ngày hiệu lực 28/03/2024
Trích yếu nội dung Kết quả Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Định danh, xác thực điện tử và Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông - Kỳ 8 và toàn Cuộc thi
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm