Ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Số ký hiệu văn bản 07/2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/03/2024
Ngày hiệu lực 10/04/2024
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm