Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch Đầu tư
Số ký hiệu văn bản 434/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/04/2024
Ngày hiệu lực 12/04/2024
Trích yếu nội dung Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch Đầu tư
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Lê Văn Chiến
Tài liệu đính kèm